Online Intergroup : Alcoholics Anonymous
Eigo   
AA Japan General Service Office
Tsuchiya Biru 4 Yuka, 4-17-10 Ikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo, 171-0014, Nippon; 81 3-35905377;
www.aajapan.org
Japanese Big Foot Net Meeting

Watashi-tachi ha keiken to, chikara to, kiboh wo wakachiatte kyohtsuh suru mondai wo kaiketsu-shi, hoka no hito-tachi mo arukohorizumu kara kaihuku suru yohni tedasuke shitai to-yuh-atsumari desu. Dono-yohna shukyo, shuha, seitoh, soshiki, dantai nimo shozoku shite-masen.

Kono guruhpu ha meringu risuto wo tsukatta nihongo no AA ohpun miityngu desu. Nihongo ga wakatte osake wo yametai(mata-ha adikushon kara kaihuku shitai) to-yuh nakama no sanka wo omachi-shite-masu.

Kono guruhpu ni sanka wo kiboh sareru-kata wa kochira-made renraku kudasai.

kenjii0o0v@gmail.com
http://m-pe.tv/u/page.php?uid=bfnetm&id=1

Anonymity & Privacy | Contact Us
Alcoholics Anonymous, A.A., The Big Book, and Box 4-5-9 are registered trademarks
or service marks of A.A. World Services, Inc. The Grapevine, A.A. Grapevine, GV, and Box 1980
are registered trademarks or service marks of The A.A. Grapevine, Inc.